İki Kablolu AC Tip

C01: 12-18-30mm çarplarında iki kablolu AC tip